Ørsted og Skovgaard Energy har underskrevet en hensigtserklæring om at udvikle et af Danmarks mest attraktivt placerede Power-to-X-anlæg.

Anlægget i Idomlund i Holstebro Kommune skal bygges i flere faser, og det kan dermed både spille en central rolle i opstarten af den danske Power-to-X-industri samt i etableringen af eksport af store mængder vedvarende brint til den grønne omstilling af Europa.

Projektets første fase får en forventet elektrolysekapacitet på 150 MW og skal drives af landvindmøller og solcelleparker.