Vi bygger verdens

første dynamiske

Power-to-X-anlæg

Tænk, hvis vi kunne bruge sol- og vindenergi som grønt brændstof til verdens skibsfart og landbrug? Det lyder som et fremtidsscenarie, men faktisk er det allerede virkeligheden nu med den nye teknologi Power-to-X (PtX).

PtX udnytter overskudsstrømmen fra vind- og solenergi ved at omdanne den til CO2-neutral ammoniak, der kan erstatte de fossile brændstoffer ”kul, olie og gas”.

I den lille by Ramme i Vestjylland opfører Skovgaard Energy verdens første dynamiske PtX-anlæg, inden opskalering til industriel skala i samarbejde med EUDP, Vestas og Haldor Topsøe. Projektet adskiller sig fra andre ved udelukkende at være baseret på grønne energikilder. Seks vindmøller og 50 megawatt solcelleanlæg leverer energien, der bliver omdannet til flydende grøn ammoniak.

Anlægget vil allerede fra 2024 kunne producere 5.000 ton grøn ammoniak om året, som vil kunne give en årlig CO2-reduktion på 8.200 ton. PtX er afgørende for at nå både de danske og europæiske klimamål, og planen er, at anlægget i Ramme skal blive det første ud af mange, så vi i Danmark også bliver førende inden for PtX-teknologi.

Planche til Ramme-anlæg

Hvad er Grøn Ammoniak?

Japansk gigant og Skovgaard Energy vil satse på Thyborøn Havn

Sumitomo Corporation Europe Limited har underskrevet en hensigtserklæring, med den private danske udvikler af vedvarende energi Skovgaard Energy om et fremtidigt samarbejde om grøn ammoniakproduktion.

Ministerbesøg september 2023

Rejsegilde april 2023

Første spadestik oktober 2022

Under opførsel MW sol

50 MW

Under opførsel MW PTX

10 MW

Installeret MW vind

200 MW

Med power to X bliver det muligt at lagre grøn energi til anvendelse på et senere tidspunkt, præcis som vi kender det fra olie og gas.

Pat A Han
Teknisk direktør