Det danske partnerskab bestående af Topsoe, Skovgaard Energy og Vestas har nået en milepæl. I dag startede partnerne officielt opførelsen af demonstrationsanlægget i Lemvig, Danmark, som skal producere grøn ammoniak baseret på vedvarende energi og elektrolyse af vand.

Projektet vil demonstrere, hvordan vedvarende energi kan kobles direkte til ammoniakanlægget, samtidig med at der tages højde for udsvingene i elproduktionen, og samtidig gøre det til en omkostningseffektiv måde at producere grøn ammoniak på.

Anlægget forventes at være i drift i 2023, hvilket gør det til verdens første grønne ammoniakanlæg af sin art.

Partnerskabet har modtaget 81 mio. DKK (ca. 11 mio. EUR) i støtte fra det danske Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Lokation:

Ramme nær Lemvig, Vestjylland, Danmark.

Produktion:

Mere end 5.000 ton grøn ammoniak årligt fra vedvarende energi. Denne produktion vil forhindre 8.200 tons CO2 i at blive udledt i atmosfæren hvert år.

Strøm leveret fra vedvarende energikilder:

50 MW nye solpaneler og 12 MW eksisterende V80-2.0 MW Vestas-vindmøller.