Lemvig, Danmark og Tokyo, Japan, 5. oktober 2023

Japanske Sumitomo Corporation (SSUMY) har gennem sit hoveddatterselskab, Sumitomo Corporation Europe Limited underskrevet en hensigtserklæring (LOI), med den private danske udvikler af vedvarende energi Skovgaard Energy om et fremtidigt samarbejde om grøn ammoniakproduktion.

 

Skovgaard Energy opfører verdens første dynamiske og fleksible grønne ammoniakanlæg, der drives direkte af 100 procent strøm fra vindmøller og solceller. Projektet vil demonstrere at den dynamiske Haber-Bosch ammoniaksyntese kan fungere som potentiel energilagringsteknologi uden mellemliggende brintlagring. Projektet er finansieret af danske EUDP-midler og med Topsoe og Vestas som projektpartnere. Produktionen er planlagt til 2. kvartal 2024.

 

Sumitomo Corporation Group udfører med sine forskellige forretningsenheder, som operer via regionale organisationer over hele verden, forretningsaktiviteter i en bred vifte af industrier på globalt plan, og har været aktiv i adskillige projekter om vedvarende energi. Virksomheden vil bringe investeringer (beløb ikke oplyst) og knowhow i industriskala til projektet.

 

“Vi ser frem til samarbejdet med Skovgaard Energy, som vi anser for yderst kompetente inden for deres felt. Beliggende i Europas hotspot for den grønne omstilling med store vind- og sol ressourcer, state-of-the-art infrastruktur og bakket op af lokale interessenter, er det oplagt for os at begynde vores rejse på dette område her,” siger Head of Energy Innovation Initiative, Ko Akiyama, fra Sumitomo Corporation Europe Limited.

 

Grøn gødning spiller en afgørende rolle for opretholdelsen af landbrugets produktivitet og i at sikre, at verdens voksende befolkning på otte milliarder mennesker har adgang til en tilstrækkelig fødevareforsyning, og grøn ammoniak er også en lovende potentiel brændstofressource for skibe. Nordsøen, Nordvestjylland og Thyborøn Havn – er ideelt placeret i forhold til et produktions – og distributions set up.

 

“Vi er begejstrede for at være med i denne grønne omstillingsproces, der kombinerer vedvarende energi og grøn ammoniakproduktion. Ved at erstatte naturgas med grøn elektricitet kan vi hjælpe landmænd og skibsfarten med at reducere deres CO2 aftryk og sikre mere stabile fødevare – og brændstofpriser. Den fleksible ammoniakproduktionsteknologi er et vigtigt skridt fremad for at lette adgangen til billig, grøn ammoniak. Sammen med Sumitomo vil vi have både ressourcer og kompetencer til fremtidige opskalerede projekter,” siger CSO Bjarke Mollerup Bitsch fra Skovgaard Energy.

 

Om Sumitomo Corporation

Sumitomo Corporation (“SC”) er et førende globalt Fortune 500-handels- og erhvervsinvesteringsselskab med 129 lokationer i 66 lande og regioner. Virksomheden ser brint og ammoniak som en af de vigtigste fremtidige energikilder til dekarbonisering af samfundet. Virksomheden er aktivt engageret i udviklingen af en bred vifte af brintrelaterede virksomheder, herunder lokal produktion til lokale forbrugsvirksomheder, store værdikædevirksomheder, der fremmer masseproduktion, transport, lagring og udnyttelse, samt investering i nye teknologier.

 

Om Skovgaard Energi

Skovgaard Energy er en danskbaseret og privatejet udvikler af vind-, sol-, biomasse- og power-to-x-projekter med over 30 års erfaring. Virksomheden har en track record af vindmøller på markeder som Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. Skovgaard Energy stræber efter at skabe løsninger, der adresserer globale udfordringer ved at arbejde tæt sammen med lokalsamfund. Til ammoniakprojektet har Skovgaard Energy indgået et samarbejde med vindmølleleverandøren Vestas Wind Systems og Topsøe, en global leder inden for katalyse og procesteknologi. Og nu Sumitomo Corporation.

Den danske regering har finansieret projektet via Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram med 10,7 mio. EUR.

 

Om ammoniakanlægget

Ammoniakanlægget ligger i Ramme ved Lemvig i Jylland. Med en årlig produktion på 5.000 tons grøn ammoniak spares 8.200 tons CO2 fra at blive udledt i atmosfæren. Strøm vil blive leveret fra 50 MW solpaneler og 12 MW vindmøller.

Skovgaard Energy-projektet er baseret på en fleksibel vedvarende ammoniakproduktionsteknologi, der eliminerer energilagringskapacitet såsom batterier eller vandreservoirer. 

 

Om Thyborøn Havn

Thyborøn Havn er en dynamisk erhvervshavn over 100 år gammel med en strategisk placering på den danske Nordsøkyst og med sikker navigation under alle vejrforhold. Med sin strategiske placering tæt på fremtidens vindmølleparker i Nordsøen har havnen været under kraftig udvikling i løbet af de seneste år inden for havvindsegmentet. 6 km kajanlæg og 1.000.000 kvadratmeter tilstødende jord servicerer fire forretningsområder med forskellige behov.

https://www.thyboronport.com/

 

 

For yderligere information:

Skovgaard Energy:

Kristian Hansen

Head of Public Affairs – and Communications

krh@skovgaardenergy.dk

+45 93 39 46 35

https://skovgaardenergy.dk/

 

Sumitomo Corporation

Corporate Communications Dept.

Mail: sc_koho_press@sumitomocorp.com

Mobile: +81 3 6285 3100

https://www.sumitomocorp.com/en/jp/info