Kabbel

Nordvestjyske landmænd tager nu sagen i egen hånd og køber Maabjerg Energy Center biogasanlæg. En forkøbsret tages i brug af 135 landmænd.

Leverandørforeningen bag Måbjerg Biogas vælger selv at investere i ejerskabet – og de lokale udviklingsmuligheder vægter højt. På en generalforsamling mandag aften blev der med fuld opbakning stemt for at gøre brug af forkøbsretten og dermed ejerskabet af Måbjerg Energy Centers biogasanlæg.

”Jeg er særdeles glad for at kunne meddele, at det er lykkedes Måbjerg Biogas Leverandørforening at gøre forkøbsretten gældende på køb af Måbjerg Biogas. I samarbejde med Skovgaard Energy som finansieringspartner er det lykkes leverandørforeningen at rejse kapitalen til købet af Måbjerg Biogas, samt udbygge Leverandørforeningens ejerskab af anlægget betydeligt,” siger Jørgen Tørnæs, der er formand for Måbjerg Biogas Leverandørforening, der består af 135 landmænd i det nordvestjyske.

”Leverandørforeningen ser frem til at udvikle biogas anlægget og vi tror grundlæggende på at landmændene har en stor og betydelig rolle i den grønne omstilling i Danmark,” siger formand Jørgen Tørnæs fra leverandørforeningen.

En naturlig konsekvens heraf er, at landmændene nu selv går mere ind i ejerskabet, forklarer formanden.

 

Lokal udvikling og godt samarbejde

På den korte bane glæder leverandørforeningens formand sig over, at det nu endelig bliver muligt at udbygge biogasanlægget med et opgraderingsanlæg der gør at biogassen kan sendes ud på gasnettet, hvilket øger afsætningsmulighederne og ikke mindst prisen på gassen. Ligesom det nu bliver muligt at sælge grønne certifikater, hvilket alt andet lige vil have en afsmittende virkning på prisen på landmandens biomasse leveret til anlægget.

Jørgen Tørnæs retter en stor tak til Skovgaard Energy for at have vist interesse i og mod til, sammen med Leverandørforeningen af få denne aftale på plads. Lokal udvikling kræver gode lokale samarbejdspartnere.

”Skovgaard Energys approach og måde at arbejde med potentialet i den grønne omstilling er det perfekte match i forhold til vores videre rejse. En rejse der skaber lokale grønne arbejdspladser og hvor et klimavenligt landbrug spiller en markant rolle i udviklingen,” siger Jørgen Tørnæs.

Skovgaard Energy, har base i Nordvestjylland og bygger verdens første dynamiske ammoniakanlæg i Lemvig, planlægger brintproduktion i Idomlund og satser på storskala ammoniakproduktion og forædling på Thyborøn Havn, er klar til også at investere i bioenergi. Med den nye aftale forventer Skovgaard Energy, at kunne bidrage til at skabe både vækst og lokale arbejdspladser.

”Skovgaard Energy har en grundlæggende tro på, at bioenergiprojekter skal forankres lokalt og samtidig være et vigtigt omdrejningspunkt for udviklingen af landbruget og lokalområdet,” forklarer administrerende direktør Niels Erik Madsen fra Skovgaard Energy.

Direktøren ser frem til samarbejdet med leverandørforeningen og de dygtige lokale landmænd.

Biomassen vil indgå i de lokale værdikæder i Nordvestjylland og skabe nye jobs og udvikling.

 

Ros fra landboforening

De lokale landmænds initiativ, hjulpet af Skovgaard Energy, får ros fra den lokale landboforening.

”Det her er et strålende eksempel på, at vi lokale landmænd tror på en fremtidig udvikling af fødevareproduktion i Nordvestjylland, samtidig med at vi tager ansvar for den grønne omstilling, via betydeligt ejerskab af Maabjerg Biogas,” udtaler formand Kristian Gade fra Struer-Holstebro Landboforening.

At det sker i tæt samarbejde i et stærkt lokalt partnerskab, der prioriterer udvikling i lokalområdet, er helt unik, mener formanden.

Parterne oplyser ikke i første omgang investeringssummer.