En ny solcellepark vil give bedre vilkår for planter, padder, insekter og vildt. Det er resultatet af et tæt samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og Skovgaard Energy.

Opførslen af en nye solcellepark på gården Veilings marker i Vestjylland nær Rammedige, skaber ikke blot ny vedvarende energi til den grønne omstilling. Parken giver samtidig biodiversiteten et stort skub i den rigtige retning.

DN Lemvig var ikke begejstret for placeringen i det flotte morænelandskab. Men den tekniske mulighed her, med samme ejer af vindmøller og solceller, for at etablere et forsøgs PtX-anlæg, som skulle bevise, at det teknisk kunne lade sig gøre at fremstille ren grøn ammoniak, flyttede modviljen for så til gengæld at finde løsninger for max natur indenfor anlægget.

Et tæt samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og Skovgaard Energy skaber resultater og erfaringer, som vil blive brugt i nye energiprojekter.

”Vi har sammen fundet løsninger, der ikke bare bevarer vores unikke natur, men skaber bedre vilkår for planter, fisk padder, insekter og vildt,” siger formand John Clausen fra Danmarks Naturfredningsforening i Lemvig. 

Konkret er blandt andet en historisk og dyb sø formet fra istiden blevet renset. Der anvendes ingen dyrebremsende hegn, så sammenhængende naturområder udvides og varierende danske planter er fundet som bevoksning i området. Plantevalget omkring solcelleparken er valgt ud fra at det er danske arter og egnede arter til at understøtte biodiversiteten.  

”Vi håber at den lille og sjældne store salamander vil kunne leve og få gode betingelser i de naturrenoverede søer, at den sjældne og rødlistede kløverhumle får tiltrækkende forhold med den udsåede kløver, ligesom viber, agerhøns, lærker og den sjældne vagtel der ellers har det hårdt, vil få gode levevilkår ligesom harerne ,” siger John Clausen, der roser Skovgaard Energy for samarbejdet.

 

Hånd i hånd

Hos Skovgaard Energy glæder man sig meget over samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening.

”Projektet her viser, at ny vedvarende energi kan gå hånd i hånd med øget biodiversitet og naturgenoprettelse, der også er vigtig for en grøn og bæredygtig jord,” siger Uffe Christensen, der er projektudvikler hos Skovgaard Energy.

Erfaringerne fra projektet vil virksomheden tage med i kommende projekter, herunder en kommende klimapark i Nees.

”Vi skal sørge for at udviklingen omkring den nødvendige vedvarende energi til vores grønne omstilling også skaber bedre natur og lokal udvikling,” siger Uffe Christensen, der understreger, at vi som samfund ikke kan ”gemme” vores behov for grøn energi i vores landskab, men som udvikler af grønne energianlæg er vi forpligtet til at gøre vores bedste for at indpasse dem bedst muligt for både naboer, lokalområdet og naturen.  

Allerede nu har flere andre energiaktører vist stor interesse for at søge inspiration i de løsninger, der er fundet ved projektet ved Veiling.

 

 

Fakta

Solcelleparken kan producere 50 megawatt.

En dødishulsø med et areal på ca.1500 m2 og en dybde på 3 meter er blevet oprenset og 3 yderligere søer naturgenoprettes og der etableres grønne korridorer ud til det omgivende naturlandskab med andre søer og græsarealer.

Hegn er erstattet med naturlige plantebælter.

Mellem solcellerne bliver der blandt andet udsået kløver, der er særlig vigtige for den sjældne og rødlistede kløverhumle.

Flere tiltag følger og der vil på Nr. Lisbjergvej blive etableret en P-plads med infoskilte, der forklarer hvordan naturen er blevet genoprettet.