Vi håber at kunne give borgere i Struer og Holstebro kommuner mulighed for at komme med på den grønne bølge. Planen er, at 40 procent af et nyt energiprojekt skal udbydes til lokale borgere. Energiprojektet dækker over et solcelleanlæg mellem Maabjerg og Sønder Hjerm samt vindmøller i Grydholt ved Tvis. Bag projektet står Vestforsyning, Struer Energi, Jysk Energi og Skovgaard Energy.

 

Samarbejde, lokalt medejerskab og stærke lokale kræfter.

Disse tre elementer er grundlaget for en mulig ny stor energipark, hvor lokale borgere i Struer og Holstebro kommune får mulighed for at blive medejere. De tre store forsyningsvirksomheder i Struer og Holstebro Kommune, Jysk Energi, Vestforsyning og Struer Energi, er gået sammen med Skovgaard Energy om at indsende et forslag til idehøring i Struer og Holstebro, der omhandler et 74 MWp stort solcelleanlæg placeret mellem Maabjerg og Sønder Hjerm og vindmøller der opstilles i Grydholt ved Tvis. Projektet vil supplere lokalområdet med ca. 92.000 MWh grøn og vedvarende strøm årligt fra solceller og 46.000 MWh fra vind. Det svarer til privatforbruget hos cirka 34.500 husstande, og vil dermed dække næsten hele det private elforbrug i Holstebro samt Struer Kommuner. Det brede samarbejde mellem Jysk Energi, Vestforsyning og Struer Energi gør, at projektet tager sit udgangspunkt i stor lokal viden. Det vil samtidig betyde, at værdien af projektet forbliver i lokalområdet i stedet for, at et investeringsselskab høster frugterne af den vestjyske vind og sol.

God erfaring med borgerejerskab

Lokal borgerinddragelse er en del af DNA’et hos både Jysk Energi, Struer Energi og Vestforsyning, der tilsammen har ca. 50.000 private kunder. Konkret har Jysk Energi for nylig oplevet at en større solcellepark i Høvsøre ved Vestkysten blev overtegnet med næsten 20 procent, fordi interessen for lokalt ejerskab var meget stor hos borgerne i Lemvig Kommune. Parkens økonomi og budgetter vil blive lagt frem for potentielle investorer og borgere, når ansøgninger er behandlet og øvrige rammer er yderligere på plads. På den måde kan borgerne investere på helt lige fod med Struer Energi, Vestforsyning, Skovgaard Energy og Jysk Energi i en transparent investeringsmulighed med troværdige virksomheder fra lokalområdet.

Partnerskabet tænker i synergier

Projektet er nytænkende og inddrager ikke blot lokale borgere, men fletter forskellige partnerskaber, forsyninger, private aktører og sektorer sammen. Det giver en styrke lokalt – og udfolder potentialet fra energiproduktion til anvendelse på en mere grøn og innovativ facon. For eksempel giver solcellernes placering tæt ved Maabjerg Energy Center gode muligheder for, at den grønne strøm kan anvendes direkte i fremtidige energianlæg og til energiforsyning af lokale virksomheder. Det kan også være til kommende PtX-anlæg, som kræver store mængder grøn strøm.

Tidsplan og klimamålsætning

Parken vil bidrage betydeligt til både Holstebro og Struer Kommuners ønske om at bidrage yderligere til den grønne omstilling. Med potentielt hele privatforbruget dækket af grøn strøm kan kommunerne nå et stort skridt nærmere de politiske 2030 og 2050 klimamålsætninger og samtidig sørge for, at værdien af en vedvarende energipark bliver i området, og at arbejdspladserne og udviklingen skabes og fastholdes lokalt. Aktørerne håber, at projektet kan stå klar i år 2025 afhængig af myndighedsbehandling og godkendelser fra kommunerne.

Fakta

  • Areal sol: ca. 123 ha. mellem Maabjerg og Sønder Hjerm (se kort)
  • Areal vind: ca. 81 ha. i Grydholt ved Tvis
  • Effekt sol: 74 MWp
  • Effekt vind: 13 MW
  • Tidsramme: Parken forventes at stå færdig ca. 12 måneder efter endelig godkendelse.
  • Borgeranparter: Op til 40%