Klimapark Nees Hede 

En sammenhængende klimapark på cirka 400 hektar ved Nees Hede i Lemvig Kommune.

 

Skov

Parken bliver med 113 hektar ny skovrejsning.

Øget biodiversitet vil i forbindelse med parken bliver prioriteret, hvor et såkaldt baseline studie vil måle dyre – og planteliv i dag – og igen om nogle år for at se om biodiversiteten er steget som forventet.

En stribe tiltag med beplantning af særlig fauna med videre bliver iværksat. Der arbejdes med flere forskellige beplantningstyper og med forskellige artsammensætning alt efter jordbund, landskab og formål, hvilket samlet set vil give et mere varieret udtryk og en god energiudnyttelse af arealet.    

Sol

En klimapark hvor energiproduktion smelter sammen i én enhed, som ikke adskilles af tekniske hegn. Parken vil indeholde solceller på 269 hektar.

 

Vand  

Hele Klimaparken understøtter genopretningen af Byn Sø, da udledningen af næringsstoffer, okker og sand fra det nuværende agerland omlægges til energi formål, men dyrkningsfladen vil blive udnyttet ekstensiv.  

 

Læs mere om Byn Sø.