Natur og skovarealer vokser sammen og tværs igennem området løber Damhus Å og Storåen med verdensklasse laksefiskeri

KLIMAPARK NORDVESTJYLLAND

Visionen for Klimapark Nordvestjylland er at skabe en af Danmarks største parker, der rummer ny sammenhængende natur, nye rekreative områder i Unesco Global Geopark Vestjylland og landsbyudvikling.

Potentielt vil parken kunne binde Danmarks tredjestørste sammenhængende skov, Klosterheden, naturmæssigt sammen med plantagerne Theuts, Ulfborg og Stråsø i syd.

Fra øst ved det fredede område ved Kilen og Kjærgaard Mølle mod vest løber det ”blå bælte” med Damhus Å og Storå, hvor Skærum Mølle ligger ved landsbyen Vemb.

Vi kalder det en klimapark, fordi parken er et grønt område hvor der er fokus på bæredygtig energiproduktion, øget biodiversitet og naturværdi samt rekreative aktiviteter som understøtter det lokale landsbyliv og skaber opmærksomhed om vores klima.

På en del af klimaparkens areal skal vindmøller og solceller producere ca. 650 MWh grøn strøm primært til PtX produktion i Idomlund, som vil skabe grønne jobs og bæredygtig vækst i hele Nordvestjylland.

REKREATIVE OMRÅDER

Klimaparken bliver indrettet og udviklet, så den styrker adgangen til landskabet og de
kommende klimasites i UNESCO Global Geopark Vestjylland.

Formidlingen af det rige dyreliv i form af bævere, gæs, krondyr og laks i Storåen vil også være en del af projektet i samarbejde med geoparken for eksempel med små og store stiforløb, udstillinger, naturvejledning og undervisningsmaterialer.

Landsbyudvikling bliver tænkt ind i forbindelse med klimaparken og der en dialog i gang med borgerforeningerne i Linde, Bur og Møborg.

Dialogen med borgere, landbruget og Danmarks Naturfredningsforening med videre vil være i højsædet.

Området bruges af mange forskellige grupper og til forskellige formål. Derfor vil dialogen handle om multifunktionel brug af arealerne.

Den grønne energi fra parken skal blandt andet bruges til PtX-produktion af brint i Idomlund, et energiknudepunkt i Nordvestjylland, som ligger optimalt for udvikling af energitunge virksomheder.

På erhvervskonferencer i Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner – og med Erhvervshus Midtjylland og udviklingskræfter i det nordvestjyske – er drøftet nye grønne vækstmuligheder.

I fællesskab med lokale leverandører er fundet innovative løsninger og løftet nordvestjyske energi og klimaprojekter i mål.

Allerede nu er dialog med flere af dem omkring Klimapark Nordvestjylland, hvis den politiske behandling munder ud i en realisering.

Nye jobs og ptx-eventyr i Nordvestjylland

Bopælsmuligheder med skabelse af op mod tusind lokale arbejdspladser i relation til PTXanlægget i Idomlund. Anslået vil anlægsfasen alene involvere omkring 100 virksomheder

Billig grøn strøm til lokale borgere

Uanset privat økonomiske ressourcer, får naboer og lokalsamfund direkte og indirekte del i den producerede grønne strøm. Udover de lovpligtige puljer oprettes en ny grøn pulje, der i modsætning til andre puljer må bruges til drift af nye lokale tiltag.

Parken forbedrer naturen – og gør den tilgængelig

Omstrukturing af arealerne i samspil med landbruget vil give mere dyre- og planteliv. Bedre adgang med nye stier gør det attraktivt at bruge de nye rekreative områder for både lokale og turister

Viden og lokal forankring i højsædet

Formidling til skoler og uddannelsesinstitutioner er allerede i gang. Interessen er så stor at hundredvis af lærlinge og studerende vil komme til at arbejde med projektet. Lokale borgere arbejder med landsbystrategier, som skal sikre synergier mellem udviklingen af Klimapark Nordvestjylland og nabosamfundet.

FOR FLERE OPLYSNINGER

Uffe Christensen

Chef for projektudvikling

Mail: uc@skovgaardenergy.dk
Telefon: +45 21 27 01 83