Energiselskabet Skovgaard Energy vil bygge et nyt brintanlæg på 150 megawatt vest for Idomlund i Holstebro Kommune – i omegnen af 5 hektar jord. Anlægget kan opskaleres til 3 gigawatt og et anlægsareal på 50 hektar svarende til 50 fodboldbaner. Arealerne til både 150 megawatt og 3 gigawatt anlægget er sikret, der i øvrigt også ligger tæt på hovedvej A16.

Planlægningen har stået på i en længere periode i en god dialog med Holstebro Kommune. Der er netop offentliggjort infrastruktur-planer om, at en brintrørledning vil blive ført til Idomlund og dermed skaber forbindelse til Tyskland og resten af Europa.

I forvejen er Idomlund stedet, hvor store mængder strøm fra havvind fra Nordsøen og den kommende energiø, med stor sandsynlighed vil blive koblet på.

”Idomlund vil med udbygningen af transformatorstationen og med den nye brint infrastruktur på vej vil området blive et afgørende knudepunkt i fremtidens energiproduktion og udvikling i hele det midt- og vestjyske område. Vi er klar til at rykke hurtigt på udviklingen og sammen med andre aktører udfolde potentialet for vækst og udvikling,” siger teknisk direktør Pat Han fra Skovgaard Energy.

Skovgaard Energys anlæg kan opskaleres op til produktion af 3 gigawatt, hvilket vil være blandt de absolut største i Danmark. Konkret forventer Skovgaard Energy at planlægningen er afsluttet i løbet af 2023.

”Vi står overfor en utrolig spændende dialog med mange aktører på tværs af sektorer og brancher. Sammen skal vi finde de mest optimale energiløsninger for fremtiden,” siger Pat Han, der peger på at det konkret kunne dreje sig energitunge virksomheder og vand- og varmeforsyningen.

Virksomheden har allerede en god dialog med Holstebro Kommune og har erhvervet rettighederne til at producere den grønne strøm til projektet og arealerne til udviklingen af brintanlægget.

Investeringen forventes tilsammen at løbe op i et milliardbeløb og Skovgaard Energy har tæt kontakt til andre energiselskaber om mulige partnerskaber ind i projektet.

Borgmester: Vi ser ind i vækst

Hele området ved Idomlund forventes at blive et stærkt erhvervsudviklingsområde for energi, forsyning og nye grønne løsninger. Hos borgmester H.C. Østerby er glæden og forventningen da også stor.

”Knudepunktet kan udvikle sig til at blive en af de største drivere for vækst, udvikling og jobskabelse i hele det midt – og vestjyske område. Det glæder mig at en målrettet og dygtig virksomhed med rødder i det vestjyske nu griber muligheden,” siger borgmesteren fra Holstebro Kommune.

H.C. Østerby forklarer, at Skovgaard Energys projekt flugter fint med Holstebro Kommunes plan for udvikling af området de kommende år.

I Holstebro Kommune arbejdes indgående med hele klimadagsordenen og kommunen har netop vedtaget nogle ambitiøs klimamål.

Fakta

Idomlund – og projektet
Transformationsstation ved Idomlund får strøm ind fra havvind fra Nordsøen forventeligt den kommende energiø. Konkret er der en eksisterende 400 kV, der bliver udbygget sammen med ”vikinglink” – 1400 megawatt forbindelse til England og ny 400 kV forbindelse til Tyskland – og klar til at modtage Thor 1000 megawatt havvindpark og vil blive udbygget til endnu mere havvind

Ny brintrørledning på vej med kobling til Tyskland og resten af Europa. (Link: https://evida.dk/nyheder/forundersogelse-brint/)

Skovgaard Energy har rettigheder til 60 hektar jord

Brintanlæg på 150 megawatt – skalerbart op til 3 gigawatt

150 megawatt elektrolyseanlæg med en kapacitetsfaktor på 65% giver 100 megawatt kontinuert i gennemsnit og svarer til

  • Brint nok til at drive 100.000 biler om året som hver kører 15.000 km
  • Spildvarme nok til opvarmning af 15.000 husstande
  • Anlægget vil skabe 15-20 direkte arbejdspladser plus de afledte arbejdspladser til vedligehold for smede, elektriker samt ingeniører
  • Planlægningen indeholder et anlæg som er 20 gange større

Samlet investering på et milliardbeløb

Skovgaard Energy

Virksomheden udfolder potentialet i fremtidens grønne løsninger – og arbejder med energi fra vind, sol og biogas.

Nyt ammoniak-anlæg er under opførelse i Lemvig Kommune og står klart i december 2023 og skal producere 5.000 tons årligt.

Selskabet ejer og driver vindmøller i Danmark og flere steder i udlandet. Solcellepark er under opførelse og skal tilsluttes elnettet i 2022.

Læs mere på www.skovgaardenergy.dk

Holstebro Kommune

Klimaagendaen er det navn, Holstebro Kommune bruger om den samling af initiativer i kommunen, som arbejder med klimaudfordringen.

En klimahandlingsplan udarbejdet i forbindelse med den nationale DK2020-indsats og samarbejde med borgere og erhvervsliv er omdrejningspunktet for Klimaagendaen.

Læs mere på https://www.holstebro.dk/klimaagendaen