En gruppe vestjyske landmænd vil med nyt biogas-projekt gøre Lemvig Kommune selvforsynende med grøn gas. Produktionsvirksomheden FMC, Lemvig Biogas, Lemvig Varmeværk og Lemvig Kommune ser alle store fordele ved det nye projekt og de tilhørende cirkulære tanker.

En gruppe vestjyske landmænd kaster sig nu for alvor ind i klimakampen og vil med nystiftet virksomhed, Lemvig Green Development, skabe et nyt biogasanlæg og samtidig koble en stribe energikilder og brugere sammen til én bæredygtig og selvforsynende klynge.

Det gælder lige fra områdets store produktionsvirksomhed, FMC, over nye grønne brændstoffer til fremtidens transport til varmeproduktion. Det hele starter med etablering af et helt nyt biogasanlæg.

”Landbruget er traditionelt set ikke blevet opfattet som løsningen på klimaudfordringerne, men nok nærmere en del af udfordringen. Nu investerer vi og går ind i et projekt, hvor vi lidt forsimplet sagt vil gøre hele Lemvig Kommune selvforsynende med grøn gas,” siger Bjarke Bitsch, der er talsmand for det nystiftede firma Lemvig Green Development.

Bag firmaet står foreløbig 5 landmænd og Skovgaard Energy. En ansøgning om at bygge et helt nyt biogasanlæg er indsendt.

Planen er, at den nye produktion af biogas skal koordineres og tænkes sammen med andre energi- og forsyningskæder i Lemvig Kommune.  

Lemvig Kommune roser initiativ

I Lemvig Kommunes klimahandlingsplan, DK2020, skal landbruget reducere udledningen af drivhusgasser med 45% inden 2030.

Fra politisk hold i Lemvig Kommune er der glæde over planerne med ambitiøse og bæredygtige grønne løsninger. Ikke mindst set i lyset af de nationale målsætninger som konsekvens af krigen Ukraine, at vi hurtigst muligt bliver frigjort af gas fra udlandet.

“Fantastisk hvis hele Lemvig Kommune kan bliver 100% selvforsynet med grøn energi indenfor få år,” siger borgmester Erik Flyvholm fra Lemvig Kommune.

Han understreger, at Lemvig Kommune netop skal fastholde positionen, som en af de fremmeste grønne kommuner med fokus på klimaet.

”Landbruget er ikke problemet, men en del af løsningen,” siger borgmesteren og peger på, at det har vi allerede set omkring vind- og solcelleområdet – og nu også på gasområdet.

Endelig peger borgmesteren på, at de nye investeringer ikke blot vil styrke den grønne omstilling, men også skabe lokale jobs og vækst.

Samarbejde er vejen frem

Niels Bjerre, bestyrelsesformand for Lemvig Biogas, ser store perspektiver i de nye planer.

”Vi har i dag et velfungerende biogasanlæg og ønsker, at alle landmænd på Lemvigegnen får mulighed for at kunne afgasse deres gylle. Derved kan landmanden dokumentere sin CO2 reduktion, som bliver meget nødvendigt fremadrettet, for at kunne opretholde husdyrproduktionen,” siger han.

Hos Lemvig Varmeværk ser formand for bestyrelsen, Per Strøm Kristensen, også frem til samarbejdet, og tilføjer:

”Lemvig Varmeværk er altid parat til at kigge positivt på nye ideer og muligheder, så længe det ligger op ad vores strategi om billig, stabil og CO2-neutral fjernvarme til vores forbrugere,” siger han.

Produktionsvirksomhed: Vi bliver mere konkurrencedygtige

Virksomheden FMC bruger i dag betydelige mængder gas, med krigen i Ukraine er der skabt potentielle udfordringer med hensyn til forsyningssikkerhed. Hos virksomheden ser man landmændenes initiativ som en del af løsningen på såvel forsyningssikkerhed som klimaudfordringer.

”Kunsten er at tænke på tværs af brancher. Med det nye samarbejde forventer vi ikke bare at bevare danske arbejdspladser og produktion i Danmark. Vi bliver endnu mere konkurrencedygtige i forhold til resten af verden, der alle kæmper med disse udfordringer,” siger direktør Jakob Kyllesbech fra FMC.

FMC har – sammen med landbruget – indgået klimapartnerskaber med Lemvig Kommune i dets klimahandlingsplan om blandt andet at reducere udledningen, der stammer fra landbrug og arealanvendelse.

Det nye projekt vil også opskalere de nuværende ptx-planer.

Alle partner har en tæt og konstruktiv dialog om de nye samarbejdsflader og holder møder regelmæssigt for få udviklingsplanerne ført ud i livet.

Klimahandlingsplan

Læs mere om Lemvig Kommunes klimahandlingsplan her