En forundersøgelse af PtX-produktion på Bornholm.

Studiet undersøger forskellige aspekter af PtX-produktion på Bornholm, der får en nærliggende energiø.

Hvor skal et produktionsanlæg ligge? Hvad med vandforbrug? Og hvordan håndterer man i det hele taget produktion og lagring af grønne brændstoffer?

Bag forundersøgelsen står blandt andet Rønne Havn, DTU, Ørsted, Topsøe, Rambøll, Bornholms Regionskommune, Danfoss, Bornholms Energi & Forsyning og Skovgaard Energy.

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.